Menu

Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Koolhoven Onderwijs Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Koolhoven Onderwijs Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Koolhoven Onderwijs Coaching verstrekt. Koolhoven Onderwijs Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM KOOLHOVEN ONDERWIJS COACHING GEGEVENS NODIG HEEFT

Koolhoven Onderwijs Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Koolhoven Onderwijs Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG KOOLHOVEN ONDERWIJS COACHING GEGEVENS BEWAART

Koolhoven Onderwijs Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Koolhoven Onderwijs Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Koolhoven Onderwijs Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Koolhoven Onderwijs Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS

Koolhoven Onderwijs Coaching maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Koolhoven Onderwijs Coaching bij Retozoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Koolhoven Onderwijs Coaching te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. Koolhoven Onderwijs Coaching heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jolanda@koolhovenonderwijscoaching.nl. Koolhoven Onderwijs Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Koolhoven Onderwijs Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Koolhoven Onderwijs Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Koolhoven Onderwijs Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Koolhoven Onderwijs Coaching op via jolanda@koolhovenonderwijscoaching.nl. www.koolhovenonderwijscoaching.nl is een website van Koolhoven Onderwijs Coaching.

Koolhoven Onderwijs Coaching is als volgt te bereiken:

Postadres / Vestigingsadres:
Vosseveldlaan 47
3768 GL Soest
Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
59090472

Telefoon:
06-13 96 63 72

E-mailadres:
jolanda@koolhovenonderwijscoaching.nl