Menu

Bijles

Ik geef bijles in verschillende vakken maar de meest voorkomende vakken zijn Begrijpend Lezen, Spelling/Taal en rekenen.

Soms heeft uw kind wat meer individuele aandacht nodig. Verschillende redenen kunnen hiervoor de oorzaak zijn. Een (te) drukke
klas. Wat dromerig zijn of snel afgeleid (ADD of ADHD) of gewoon in de loop van de jaren wat achterstand opgelopen. 
Als gedragsspecialist kan ik met de leerling werken aan andere of nieuwe leer strategieën en kijken naar de verschillende
vakinhoudelijke kenmerken.